برنامه اکران فیلم ها
جانان 3.2

کارگردان: کامران قدکچیان

مشاهده سانس‌ها
سرکوب 3.5

کارگردان: رضا گوران

مشاهده سانس‌ها
سینما هفت بعدی 3.7

کارگردان:

مشاهده سانس‌ها
سینما کودک و نوجوان 3.2

کارگردان:

مشاهده سانس‌ها